E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Persistent edema in a patient with rosacea [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 52-53

Persistent edema in a patient with rosacea

Kübra Eren Bozdağ1, Ahmet Karaman1

Rosacea is a chronic inflammatory eruption typically affecting the convexities of the face and characterized by papules, pustules, erythema and telangiectasia. Rosaceous lymphedema is a rare and disfiguring variant of rosacea. This symptom may be confused with other dermatoses and may be refractory to conventional treatments for rosacea. Here we present a rosacea patient with persistent edema.

Keywords: Rosacea, persistent edema

Rozaseli bir hastada persistan ödem

Kübra Eren Bozdağ1, Ahmet Karaman1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Rozase tipik olarak yüzün konveks bölümlerini tutan, papül, püstül, eritem ve telenjiektazilerle karakterize kronik inflamatuar bir erüpsiyondur. Rozaseye bağlı lenfödem rozasenin nadir görülen ve görünümü bozan bir varyantıdır. Bu semptom diğer dermatozlarla karıştırılabilir ve klasik rozase sağaltımına dirençli olabilir. Persistan ödem gelişen bir rozase olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Rozase, persistan ödem

Kübra Eren Bozdağ, Ahmet Karaman. Persistent edema in a patient with rosacea. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 52-53
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale