E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 154-156

Akne rozasea, göz tutulumu ve antihelikobakter pylori antikoru ilişkisi

Meral Bozkurt1, Şemsettin Oruk1, Murat Orhan Öztaş1, Mahmut Subaşı1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalları

Akne rozasea (AR), etyopatogenezinde çeşitli faktörlerin suçlandığı nedeni bilinmeyen inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmamızda, AR hastalığının şiddeti ile Antihelikobacter Pylori Antikor (AHPA) pozitifliği arasında bir ilişki olup olmadığını, AR' daki göz tutulumu sıklığı ve AHPA pozitifliği ile göz tutulumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. 23 AR hastası çalışmaya alındı. deri lezyonlarının şiddetine göre hastalar iki grupta değerlendirildi (hafif ve şiddetli). Serum AHPA IgG düzeyleri enzim immün assay (EIA) metodu ile ölçüldü. 7 IU/ml üstündeki değerler pozitif olarak kabul edildi. 23 AR hastasından 18' inde (%78) AHPA IgG pozitifliği saptandı. Hafif AR' lı hasta grubundaki 14 hastadan 10' unda (%71,4) AHPA pozitif idi (ortalama: 23,22 IU/ml). İki grubun ortalama antikor düzeyi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (P<0,05) bulunurken, antikor pozitif hasta oranı arasındaki fark anlamlı değildi (P>0,05). 23 AR hastasından 16' sında (%69,5) göz tutulumu saptandı. 16 hastanın tamamında (%100) AHPA IgG pozitifliği saptandı. Bu sonuçlara göre, AR hastalık şiddeti ile antihelikobacter pylori antikor düzeyi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu söylenebilir. Ayrıca antikor pozitifliği ile göz tutulumu arasında da doğru orantılı bir ilişki olduğu söylenebilir.


Meral Bozkurt, Şemsettin Oruk, Murat Orhan Öztaş, Mahmut Subaşı. Akne rozasea, göz tutulumu ve antihelikobakter pylori antikoru ilişkisi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 154-156
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale