E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Natural remedies in hair care and treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 60-63

Natural remedies in hair care and treatment

Ercan Karabacak, Bilal Doğan
Haydarpasa Training Hospital, Gulhane Military Medical Academy, Istanbul, Turkey

For thousands of years, people benefited from natural products to have healthy hair. Nowadays this one of complementary and alternative medicine methods are preferred as an increasing frequency. Natural products used in hair care may vary by geographic region and ethnic origin. In this review, natural products used in hair care and diseases were studied.

Keywords: Hair disease, hair care, natural remedies, complementary medicine, alternative treatment, dermatology

Saç bakım ve tedavisinde doğal ürünler

Ercan Karabacak, Bilal Doğan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Binlerce yıldır insanlar, sağlıklı saçlara sahip olabilmek için doğal ürünlerden yararlanmışlardır. Günümüzde de giderek artan bir sıklıkta tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinden biri olarak tercih edilmektedir. Saç bakımında kullanılan doğal ürünler, etnik kökene ve coğrafi bölgeye göre değişiklikler gösterebilmektedir. Bu derlemede saç bakımı ve hastalıklarında uygulanan doğal ürünlerin bir kısmı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Saç hastalıkları, saç bakımı, doğal ürünler, tamamlayıcı tıp, alternatif tedavi, dermatoloji

Ercan Karabacak, Bilal Doğan. Natural remedies in hair care and treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 60-63

Corresponding Author: Bilal Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale