E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Certolizumab [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 45-47 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.83797

Certolizumab

Savaş Yaylı
Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Trabzon, Turkey

Certolizumab is a Fab fragment of a humanized monoclonal antibody against tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Differing from the other TNF-α inhibitors due to the absence of Fc fragment and pegylation, it binds to both the soluble and transmembrane forms of TNF-α, creating a strong TNF-α blockage. Previously approved for psoriatic arthritis, certolizumab received another approval from FDA in 2018 for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis that does not respond to conventional systemic treatments or for which these treatments are contraindicated. Administered via subcutaneous injections, certolizumab also has a low-dose option for patients weighing less than 90 kg. Certolizumab is considered a safe biological drug that can be preferred during pregnancy and lactation.

Keywords: Certolizumab, TNF-α,, psoriasis, pregnancy, lactation

Sertolizumab

Savaş Yaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon

Sertolizumab, tümör nekroz faktörü-alfa’ya (TNF-α) karşı humanize bir monoklonal antikorun Fab kısmından oluşur. Fc kısmının olmaması ve pegile oluşu ile diğer TNF-α inhibitörlerinden farklı olarak TNF-α’nın hem çözünür, hem de membrana bağlı formlarını bağlayarak kuvvetli bir TNF-α blokajı yapar. Daha öncesinde psoriatik artrit için onayı bulunan sertolizumab, 2018 yılında konvansiyonel sistemik tedavilere yanıt vermeyen veya bu tedavilerin kontrendike olduğu orta şiddette veya şiddetli kronik plak psoriasis tedavisi için FDA onayı almıştır. Subkütan enjeksiyon ile uygulanan sertolizumabın kilosu 90 kg altında olan hastalar için düşük doz seçeneği de bulunmaktadır. Sertolizumab gebelik süreci ve laktasyonda öncelikle tercih edilebilecek güvenli bir biyolojik ilaç olarak konumlandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sertolizumab, TNF-α,, psoriasis, gebelik, laktasyon

Savaş Yaylı. Certolizumab. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 45-47

Corresponding Author: Savaş Yaylı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale