E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 242-244

Pıtted keratolysis: Olgu sunumu

Evren Sarıfakıoğlu1, A. Tülin Güleç1, Deniz Seçkin1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Pitted keratolysis, stratum korneumun düzensiz, krater benzeri çukurcuklar ile karakterize yüzeyel bir bakteriyel enfeksiyondur. Etken olan mikroorganizmalar arasında Dermatophilus congolensis, Corynebacterium minutissimum ve Micrococcus sedentarius yer almaktadır. Hastalık genellikle ayak tabanlarının bası bölgelerine ve bazen de avuç içlerine lokalize olmaktadır. Pitted keratolysisin tedavisinde topikal ve sistemik antibiyotikler, topikal azoller ve topikal antiseptikler olmak üzere çeşitli ilaçlar kullanılabilmektedir. Burada sistemik eritromisin, fusidik asitli pomad ve klindamisin fosfat solüsyon ille başarılı bir şekilde tedavi edilen, pitted keratolysisli 25 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.


Evren Sarıfakıoğlu, A. Tülin Güleç, Deniz Seçkin. Pıtted keratolysis: Olgu sunumu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 242-244
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale