E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
An insight to pilonidal sinus etiology; interdigital pilonidal sinus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 100-102 | DOI: 10.4274/turkderm.84554

An insight to pilonidal sinus etiology; interdigital pilonidal sinus

Sevgi Kurt Yazar1, Esra Koku Aksu2, Cem Leblebici3, Merdan Serin1
1İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Plastic Surgery, İstanbul, Turkey
2İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
3İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

A 46-year-old man who was working in leather tanning industry presented to our department with a mass and intermittent purulent discharge
on his left hand for three years. Total excision was performed using transpositional flap. Histopathology was compatible with pilonidal sinus.
Interdigital pilonidal sinus of the hand is a rare occupational disease. It is frequently encountered in hairdressers. Penetration of foreign hair to
the interdigital web space is the cause of the disease.

Keywords: Interdigital pilonidal sinus, occupational disease, dermatological surgery

Pilonoidal sinüs etiyolojisine bir bakış; interdijital pilonidal sinüs

Sevgi Kurt Yazar1, Esra Koku Aksu2, Cem Leblebici3, Merdan Serin1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Kırk altı yaşında dericilik mesleği ile uğraşan bir erkek hasta interdijital bölgede akıntı ve kitle şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Kitlenin total
eksizyonu yapıldı. Histopatolojik incelemede kitlenin pilodidal sinüs ile uyumlu olduğu görüldü. İnterdijital pilonidal sinus, ellerde nadir görülen
bir meslek hastalığıdır. Sıklıkla saç kesimi ile ilgili meslek dallarında görülür. İnterdijital alana yabancı bir kılın penetre olması ile meydana gelir.

Anahtar Kelimeler: İnterdijital pilonidal sinüs, meslek hastalıkları, dermatolojik cerrahi

Sevgi Kurt Yazar, Esra Koku Aksu, Cem Leblebici, Merdan Serin. An insight to pilonidal sinus etiology; interdigital pilonidal sinus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 100-102

Corresponding Author: Merdan Serin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale