E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The influence of smoking on dermatologic diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 248-256

The influence of smoking on dermatologic diseases

Hayriye Sarıcaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Smoking causes many systemic diseases resulting with approximately three million deaths per year and is one of the major preventable factors of disability. The relationship between smoking and various neoplasms, cardiovascular and pulmonary system disorders is well-established. In this review, the undesired effects of smoking on numerous dermatoses-particularly on mucocutaneous cancers- and some benefits of it will be discussed.

Keywords: Smoking, skin diseases

Sigaranın Deri Hastalıkları Üzerine Etkileri

Hayriye Sarıcaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Sigaranın sebep olduğu hastalıklar, dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon insanın ölümüne yol açar ve önlenebilir maluliyet nedenlerinin başında gelir. Sigara içmenin çeşitli kanser türleriyle, kardiyovasküler sistem ve akciğer hastalıklarıyla ilişkisi oldukça iyi bilinmektedir. Bu makalede sigaranın başta deri-mukoza kanserleri olmak üzere deri hastalıkları üzerine olumsuz etkileri ve bazı olumlu etkileri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sigara içme, deri hastalıkları

Hayriye Sarıcaoğlu. The influence of smoking on dermatologic diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 248-256

Corresponding Author: Hayriye Sarıcaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale