E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Effects of Isotretinoin on Bone Mineralization: Short and Long Term Results [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 101-104

Effects of Isotretinoin on Bone Mineralization: Short and Long Term Results

Ayça Cordan Yazıcı1, Nurgül Arıncı İncel2, Dilek Üstünsoy1, Güliz İkizoğlu1, Bahar Taşdelen3
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Mersin, Turkey
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Turkey
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Turkey

Background and Design: It has been known that isotretinoin may cause a variety of skeletal side effects. The purpose of the study was to evaluate the effects of a standard, single course of isotretinoin therapy on bone mineral density (BMD) in individuals receiving isotretinoin. MATERIAL-METHOD: A total of 26 patients (12 male, 14 female) with severe, recalcitrant, nodular acne were enrolled in the study and treated with isotretinoin twice daily at the recommended total dose of approximately 0.8 mg/kg/day and for 5.9 months. The change in bone mineralization was measured by dual energy X-ray absorptiometry of the lumbar spine (L2-L4) and left hip (neck, Ward's triangle) before therapy, at the end of therapy and after six months. RESULTS: There were no statistically significant difference between pre and posttreatment BMD of the lumbar spine or hip (p>0.05). CONCLUSION: The use of standard, single course isotretinoin therapy does not appear to have any substantial adverse effect on bone mineralization.

Keywords: Severe acne vulgaris, bone mineral density, isotretinoin

İzotretinoin Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları

Ayça Cordan Yazıcı1, Nurgül Arıncı İncel2, Dilek Üstünsoy1, Güliz İkizoğlu1, Bahar Taşdelen3
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Giriş ve AMAÇ: İzotretinoinin birçok yan etkisinin yanında kemik metabolizması üzerinde de etkileri olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın amacı nodülokistik akne vulgaris nedeniyle izotretinoin tedavisi kullanan hastalarda tedavinin tek kürünün lomber vertebra (L2-L4) ve sol kalça bölgesindeki kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerine etkilerini belirlemektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya nodülokistik akne tanısı konulan 14 kadın, 12 erkek toplam 26 hasta alındı. Hastalara ortalama 0.8 mg/kg/gün izotretinoin tedavisi ortalama 5.9 ay verildi. KMY lomber vertebra, femur boynu ve Ward's üçgeninde dual enerji X-ray absorbsiyometri ile tedavi öncesi, tedavi bitiminde ve tedavi bitiminden 6 ay sonra ölçüldü. Bu ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
SONUÇ: Sonuç olarak standart 6 aylık izotretinoin kullanımının KMY'nu etkilemediği ve osteoporoz riskini arttırmadığı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Nodülokistik akne vulgaris, izotretinoin, kemik mineral yoğunluğu

Ayça Cordan Yazıcı, Nurgül Arıncı İncel, Dilek Üstünsoy, Güliz İkizoğlu, Bahar Taşdelen. Effects of Isotretinoin on Bone Mineralization: Short and Long Term Results. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 101-104

Corresponding Author: Ayça Cordan Yazıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale