E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Porokeratozis Disseminated superficial actinic porokeratosis with the histology of porokeratosis Mibelli [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 220-223

Porokeratozis Disseminated superficial actinic porokeratosis with the histology of porokeratosis Mibelli

Neslihan Dolar1, Server Serdaroğlu1, Cuyan Demirkesen2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Porokeratosis is an uncommon disorder of keratinization characterized by annular lesions with central atrophy, raised hyperkeratotic border. Porokeratosis is a disorder of uncertain cause. Five different types of porokeratosis have been described. We describe a 47-year old woman suggesting disseminated superficial actinic porokeratosis with clinical and porokeratosis of Mibelli with histologic findings..

Keywords: Porokeratosis, disseminated superficial actinic porokeratosis

Porokeratozis Mibelli Histolojisi Gösteren Dissemine Süperfisyel Aktinik Porokeratoz Olgusu

Neslihan Dolar1, Server Serdaroğlu1, Cuyan Demirkesen2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Porokeratoz, ender görülen bir keratinizasyon bozukluğu olup ortası atrofik, çevresi keratozik, deriden kalkık bir kenarla çevrili halka şekilli lezyonlarla karakterize bir tablodur. Patogenezi tam olarak anlaşılamamış olan bu hastalık grubunun 5 tipi tanımlanmıştır. Burada polikliniğimize başvuran ve tanısı klinik olarak dissemine süperfisyel aktinik porokeratoz ile uyumlu olup histopatolojik olarak porokeratozis Mibelli özellikleri gösteren 47 yaşındaki bayan hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Porokeratoz, dissemine süperfisyel aktinik porokeratoz

Neslihan Dolar, Server Serdaroğlu, Cuyan Demirkesen. Porokeratozis Disseminated superficial actinic porokeratosis with the histology of porokeratosis Mibelli. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 220-223

Corresponding Author: Neslihan Dolar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale