E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis 6? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 45-46 | DOI: 10.4274/turkderm.87513

What is your diagnosis 6?

Munise Daye1, Mehmet Unal1, İnci Mevlitoğlu1, Hatice Toy2
1Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Dermatology, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Department of Pathology, Konya, Turkey

Keywords: Acrokeratoelastoidosis, Hyperkeratotic papules, Elastorrhexis

Tanınız nedir 6?

Munise Daye1, Mehmet Unal1, İnci Mevlitoğlu1, Hatice Toy2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı Konya, Türkiye

Otuz bir yaşında kadın olgu, 2 yıldır el ve ayaklarının kenarlarında olan hafif kaşıntılı, sert, parlak, kabarıklıklar şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde bilateral ellerin hipotenar, tenar, el bileklerinin iç yüzü ve ayak medialinde sert, parlak sarımtırak, keratotik, birleşme eğiliminde olan papüller mevcuttu (Resim 1, 2). Olgunun hiperhidroz, aşırı güneş maruziyeti, travma öyküsü yoktu. Kaşıntısı sadece suyla temas sonrasında olmaktaydı. Mevcut dermatolojik bulguları dışında tırnak ve tırnak kıvrımları normal görünümdeydi. Ailesinde de benzer bir hastalık bulunmamaktaydı. Eldeki lezyonlardan alınan punch biyopsinin histopatolojik incelemesinde hiperkeratoz, hipergranüloz, akantoz görüldü. Von Gieson elastik doku boyamada elastik liflerde kayıp saptandı (Resim 3).

Anahtar Kelimeler: Akrokeratoelastoidozis, Hiperkeratotik papüller, Elastoreksis

Munise Daye, Mehmet Unal, İnci Mevlitoğlu, Hatice Toy. What is your diagnosis 6?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 45-46

Corresponding Author: Mehmet Unal, Türkiye
LookUs & Online Makale