E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Fox-Fordyce Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 60-63

Fox-Fordyce Disease

Emel Erkek1, Mukadder Koçak1, Pınar Atasoy2, Ahu Birol1, Önder Bozdoğan2

Fox-Fordyce disease is a rare and sporadic cutaneous disorder characterized by pruritic follicular papules as a result of apocrine sweat retention. The most important step in the pathogenesis of the disease is the keratinious obstruction and rupture of apocrine ducts. Herein we report a typical case of Fox-Fordyce disease and discuss the clinicopathological features of the disorder in view of the medical literature.

Keywords: Fox-Fordyce disease; apocrine miliaria.

Fox-fordyce hastalığı

Emel Erkek1, Mukadder Koçak1, Pınar Atasoy2, Ahu Birol1, Önder Bozdoğan2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Fox-Fordyce hastalığı nadir görülen, sporadik, apokrin ter bezi retansiyonu sonucu oluşan, kaşıntılı, foliküler papüllerle karakterize bir dermatozdur. Patogenezindeki en önemli basamak apokrin ter bezi duktuslarının tıkanması ve rüptürüdür. Bu makalede, Fox-Fordyce tanısı alan bir olgu sunulmuş ve literatür ışığında klinikopatolojik özellikleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fox-Fordyce hastalıı; apokrin miliarya.

Emel Erkek, Mukadder Koçak, Pınar Atasoy, Ahu Birol, Önder Bozdoğan. Fox-Fordyce Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 60-63
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale