E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Is a case of Sweet's syndrome associated with Behçet's Disease? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 54-57

Is a case of Sweet's syndrome associated with Behçet's Disease?

Ali Haydar Parlak1, Ayşe Kavak1, Murat Alper2, Murat Tunç3

Oral aphthae, genital ulceration, uveitis, positive pathergy test and cutaneous vasculitis are diagnostic criteria of Behçet's disease. Similar symptoms may also appear in Sweet's syndrome. We report here a case of Sweet's syndrome associated with oral aphthae, erythema nodosum, episcleritis and positive pathergy test, with a history of upper respiratory tract infection and drug administration. She did not have any symptoms of Behçet's disease except for recurrent oral aphthae and arthralgia previously. Whether she has Sweet's sydrome in Behçet's disease or an isolated entity has been also discussed.

Keywords: Sweet's syndrome, Behçet's disease, acute febrile neutrophilic dermatosis

Behçet hastalığına eşlik eden Sweet sendromu olgusu mu?

Ali Haydar Parlak1, Ayşe Kavak1, Murat Alper2, Murat Tunç3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Oral aft, genital ülserasyon, üveit, kutanöz vaskülit ve paterji pozitifliği Behçet hastalığı'nın tanı kriterlerini oluşturmaktadır. Benzer semptomlar Sweet sendromu'nda da görülebilmektedir. Biz burada anamnezinde üst solunum yolu enfeksiyonu ve ilaç alımı bulunan, eritema nodozum, episklerit, oral aft ve paterji pozitifliğinin eşlik ettiği Sweet sendromu olgusunu sunmaktayız. Daha önce rekürren oral aft ve artralji dışında Behçet hastalığı semptomu bulunmayan hastada, Sweet sendromu ve Behçet hastalığının birlikteliği tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Sweet sendromu, Behçet hastalığı, akut febril nötrofilik dermatoz

Ali Haydar Parlak, Ayşe Kavak, Murat Alper, Murat Tunç. Is a case of Sweet's syndrome associated with Behçet's Disease?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 54-57
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale