E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Skin lines and dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 244-247

Skin lines and dermatology

Mehmet Karakaş1, Murat Durdu1, Pınar Karakaş2

The terms which includes dermatomes, Blaschko lines, Voight, Langer demercation lines are used while being described the localizations of several acquired and congenital diseases, drug eruptions in dermatology. But Blaschko lines may confuse with other patterns such as dermatomes and Langer’s lines. In this report, we review the knowledges of references and literature and we studied to determine the formation of Blaschko lines and associated with skin diseases.

Keywords: Skin lines, dermatology

Deri çizgileri ve dermatoloji

Mehmet Karakaş1, Murat Durdu1, Pınar Karakaş2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Dermatolojide bir çok akkiz ve konjenital hastalık hatta ilaç erüpsiyonlarının yerleşim yeri belirtilirken dermatom, Blaschko, Voight, Langer, pigmenter damarkasyon çizgileri gibi olduğu düşünülen veya saptanmış olan tanımlamalar kullanılmaktadır. Ancak hastalıklar tanımlanırken çeşitli güçlükler ile karşılaşılmakta özellikle de dermatomlar ve Blaschko çizgileri arasında karışıklıklar olmakatdır. Bu makalede kaynak kitaplar ve literatür bilgileri gözden geçirilerek deri çizgileri ve özellikle de Blaschko çizgilerinin oluşumu ve görüldüğü hastalıklar belirlemeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Deri çizgileri, dermatoloji

Mehmet Karakaş, Murat Durdu, Pınar Karakaş. Skin lines and dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 244-247
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale