E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Alopecia and drugs [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 48-51

Alopecia and drugs

Serap Öztürkcan, Mehmet Ateş
Department of Skin and Venereal Diseases, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Turkey

Hair loss is a common complaint, both in men and women, and use of prescription medications is widespread. When there is temporal association between the onset of hair loss and commencement of a medication, the medication is commonly thought to have caused the hair loss. Many reports in literature that attribute hair loss to particular medications have not adequately explored the nature of the hair loss and excluded other potential unrelated causes of hair loss.

Keywords: Drug, alopecia, hair loss, chemotherapy, anagen effluvium, telogen effluvium

İlaçlar ve alopesi

Serap Öztürkcan, Mehmet Ateş
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Saç dökülmesi herhangi bir hastalık nedeni ile ilaç kullanımının yaygın olduğu kadın ve erkeklerde sık görülmektedir. İlaca başlangıç tarihi ile saç dökülmesinin başlangıcı arasında bir ilişki olduğu zaman genellikle saç dökülmesine ilacın neden olduğu düşünülmektedir. Literatürdeki birçok bildiride saç dökülmesine neden olan çeşitli ilaçlar tanımlanmış fakat bu ilaçların saç dökülmesine yol açma mekanizmaları tam olarak aydınlatılamadığından hastalarda diğer etyolojik faktörlerin de araştırılması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlaç, alopesi, saç dökülmesi, kemoterapi, anagen effluvium, telogen effluvium

Serap Öztürkcan, Mehmet Ateş. Alopecia and drugs. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 48-51

Corresponding Author: Serap Öztürkcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale