E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of herpes zoster developing after COVID-19 vaccine and recurring after COVID-19 infection in the same dermatome [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 127-129 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.91298

A case of herpes zoster developing after COVID-19 vaccine and recurring after COVID-19 infection in the same dermatome

Sevgi Kulaklı, Işıl Deniz Oguz, Burak Akşan
Giresun University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Giresun, Türkiye

Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is an ongoing infectious respiratory disease recognized worldwide as a pandemic, and it can affect many organs and systems, including the skin. Various cutaneous manifestations, including reactivation of varicella-zoster virus related to COVID-19 and COVID-19 vaccination have been reported. We would like to present a 46-year-old female, who developed herpes zoster (HZ) in the right C3 dermatome after m-RNA COVID-19 vaccine and was admitted to our clinic with recurrent HZ in the same dermatome following COVID-19 infection, two months after the vaccination.

Keywords: COVID-19, COVID-19 vaccine, herpes zoster

COVID-19 aşısı ve COVID-19 enfeksiyonu sonrası aynı dermatomda zona gelişen bir olgu

Sevgi Kulaklı, Işıl Deniz Oguz, Burak Akşan
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Giresun

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), dünya çapında pandemik acil durum kabul edilmiş bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Varisella zoster virüs reaktivasyonu dahil olmak üzere, hem COVID-19’a hem de COVID-19 aşısına bağlı çeşitli deri bulguları bildirilmiştir. Bu yazıda, m-RNA COVID-19 aşısı sonrası sağ C3 dermatomda herpes zoster (HZ) gelişen, aşıdan 2 ay sonra geçirdiği COVID-19’u takiben aynı dermatomal bölgede herpes zoster rekürrensi görülen 46 yaşında bir kadın hastayı sunmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, COVID-19 aşısı, herpes zoster

Sevgi Kulaklı, Işıl Deniz Oguz, Burak Akşan. A case of herpes zoster developing after COVID-19 vaccine and recurring after COVID-19 infection in the same dermatome. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 127-129

Corresponding Author: Sevgi Kulaklı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale