E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Intensive care in dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 13-18

Intensive care in dermatology

Esin Özdemir1, Rana Y. Anadolu1

Important complications requiring intensive care may occur in dermatologic diseases which affect large body surface areas. Toxic epidermal necrolysis, staphylococcal scalded skin syndrome, bullous diseases, skin necrosis, gangrenous cellulitis and exfoliative dermatitis constitute the great portion of dermatologic intensive care patients. Because of the disturbances in barrier, immunologic and thermoregulatory functions of the skin, these patients lose fluid, electrolytes, protein and energy; have nutritional problems and/or severe infections. Considering these problems, such
patients should be monitorized and treated in an intensive care discipline. Here in some complications affecting survival of these patients are reviewed.

Keywords: Dermatology, intensive care, toxic epidermal necrolysis

Dermatolojide yoğun bakım

Esin Özdemir1, Rana Y. Anadolu1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Geniş vücut yüzeylerini tutan pek çok hastalığın tedavisi sırasında yoğun bakım takibi gerektiren önemli komplikasyonlar oluşabilmektedir. Toksik epidermal nekroliz, stafilokokal haşlanmış deri sendromu, büllöz hastalıklar, deri nekrozu, nekrotizan selülit ve eksfoliyatif dermatit dermatolojik yoğun bakım hastalarının önemli bir bölümünü oluşturur. Derinin bariyer, immunolojik ve termoregulatuar foksiyonlarının bozulması ile sıvı, elektrolit, protein, ısı, enerji kaybı; beslenme bozuklukları; ciddi enfeksiyonlar gibi sorunlar yaşayan bu hastalar eğitimli personel tarafından uygun ekipmanla donatılmış ünitelerde yoğun bakım disiplini ile monitorize ve tedavi edilmelidir. Bu derlemede hastaların yaşam sürelerini etkileyebilen komplikasyonlar ve tedavi prensipleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, youn bakım, toksik epidermal nekroliz

Esin Özdemir, Rana Y. Anadolu. Intensive care in dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 13-18
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale