E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Assesment of acne vulgaris patients’ attention tests during the isotretinoin treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 1-4 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.92332

Assesment of acne vulgaris patients’ attention tests during the isotretinoin treatment

Ebru Karagün
Düzce University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Düzce, Turkey

Background and Design: This study aimed to investigate any relationship between an emerging attention deficit in patients with acne vulgaris and have reached cumulative doses under isotretinoin treatment. Materials and Methods: A total of 100 patients (aged: 16-40 years) with acne vulgaris who have reached cumulative doses under isotretinoin medication for over a period of 6 months were included in the study. Using the Stroop Color and Word Test (SCWT), attention was assessed in the patients at the beginning and 3rd and 6th month of the treatment. Results: A repeated measures ANOVA analysis was performed to determine whether there was any change in the SCWT results over time after the first dose and 3rd and 6th month of the treatment. The changes in all SCWT results were statistically significant with respect to time. The time required for each task assessed by means of the SCWT was found to be significantly reduced over time. Conclusion: After evaluating the results of the SCWT performed at the beginning and 3rd and 6th month of the treatment, it was concluded that the treatment with the cumulative doses of isotretinoin was not significantly associated with any emerging attention deficit symptoms or signs in patients with acne vulgaris. It is possible that the patients were trained during the SCWT with the repeated performances in the study, which may have resulted a significant decrease in the test duration. This prospective study suggests that there is no casual relationship between the use of isotretinoin and attention deficit in patients with acne vulgaris

Keywords: Isotretinoin, cumulative dose, Stroop test

Akne vulgarisli hastaların isotretinoin tedavisi sırasında dikkat ölçümlerinin değerlendirilmesi

Ebru Karagün
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce

Amaç: Çalışmada isotretinoin tedavisi başlanan ve kümülatif doza ulaşan hastalarda tedavi süresince ilaç kullanımı ile dikkat eksikliği arasındaki bir ilişkinin olup olmadığının tanımlanarak literatüre katkıda bulunması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Akne vulgaris tanısıyla isotretinoin tedavisi başlanan ve kümülatif doza ulaşan 16-40 yaş arası 100 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların tedavinin başlangıçında, tedavinin 3. ayında ve 6. ayında Stroop testi ile dikkat ölçümleri (SCWT) değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastalara ilk başvurularında, tedavinin 3. ayında ve 6. ayında Stroop testi uygulanarak elde edilen SCWT ölçümlerinin zamana göre değişip değişmediğini belirlemek için tekrarlı ölçüm ANOVA analizi yapılmıştır. Stroop testine ait tüm ölçümlerin zamana göre değişimi istatistiksel olarak anlamlıdır. Her beş ölçüme ait sürelerin zamana göre anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç: İsotretionin başlanan kümülatif doza ulaşan hastaların tedavi başlangıcında, tedavinin 3. ayında ve 6. ayında yapılan Stroop testi sonuçları, isotretinoin tedavisi ile dikkat eksikliği arasında bir ilişkinin olmadığını testlerin okunma sürelerinde görülen anlamlı azalmanın, katılımcıların Stroop testini öğrenme etkisinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür. Bu prospektif çalışma, isotretinoin kullanımı ile dikkat eksikliği arasında nedensel bir bağlantı olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İsotretinoin, kümülatif doz, Stroop testi

Ebru Karagün. Assesment of acne vulgaris patients’ attention tests during the isotretinoin treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 1-4

Corresponding Author: Ebru Karagün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale