E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Anti-gliadin antibodies in psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 182-187

Anti-gliadin antibodies in psoriasis

Aylin Kalaycıyan1, Aykut Çelik2, Tufan Kutlu3, Güngör T. Tümay3, Agop Kotogyan1

Background: Psoriasis is a hyperproliferative and papulosquamous skin disorder that affects 1-2% of the population. Despite extensive studies done, aetiology is still to be elucidated. Recently, gluten hypersensitivity and a possible enteropathy are being investigated in psoriasis. As a population, with a diet mainly based on cereals like wheat, we have studied the presence of gluten hypersensitivity in psoriasis and its possible influence on the general manifestations of the disease.
Materials and methods: IgG and IgA type antibodies to gliadin were quantified in 127 patients with psoriasis, the age and sex matched control group of 31 individuals and 6 patients with celiac sprue. A possible impact of the presence of antigliadin antibodies on the disease characteristics, namely arthropathy, clinical presentation, age of onset, gastrointestinal symptoms and the presence of a psoriatic family member, was investigated. Results: It was found that 16.5% of patients with psoriasis had serum levels of IgA antibodies to gliadin. Despite being relatively a high percentage when compared to those of the control group (%9.6), it was not a statisticallysignificant increase. The presence of antibodies to gliadin had no influence on the disease characteristics. Conclusion: Despite being insignificant, an increase in the presence of antibodies to gliadin was noted in patients
with psoriasis. There seems to be a subgroup of psoriasis patients with positive antibodies to gliadin but without gastrointestinal symptoms. Along with other studies, it seems to be important to try to identify this subgroup, which might benefit from a gluten-free diet.

Keywords: Psoriasis, antigliadin antibodies, gluten.

Psoriasiste anti-gliadin antikorlarının yeri

Aylin Kalaycıyan1, Aykut Çelik2, Tufan Kutlu3, Güngör T. Tümay3, Agop Kotogyan1
1İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
3İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı

Psoriasis toplumun %1-2' sini etkileyen, hiperproliferatif ve papüloskuamöz bir hastalıktır. Etyolojisi yapılan çok sayıda araştırmaya rağmen tam olarak aydınlatılmamıştır. Son yıllarda psoriatik hastalarda gluten hipersensitivitesi ve buna bağlı olabilecek bir enteropatinin varlığından sözedilmektedir. Buğday gibi tahıl ürünlerini oldukça fazla tüketen toplum olarak, psoriasiste gluten hipersensitivitesinin varlığını ve hastalığın genel özellikleri ile ilişkisini araştırdık. Bu amaçla 127 psoriatik hasta, 31 kişilik kontrol grubu ve 6 kişilik Çölyak hasta grubu, serumda antigliadin IgA ve IgG tip antikorlar ölçülerek karşılaştırıldı. Ayrıca, psoriatik hastalarda, antikorların varlığı ile gastrointestinal şikayetler, artropati, tırnak tutulumu, klinik prezantasyon, hastalığın başlangıç yaşı ve ailede psoriatik bireyin mevcudiyeti arasındaki olası ilişki de araştırılmıştır. Psoriatik hastalarda %16.5 oranında antigliadin IgA antikor pozitifliği saptanmış ancak kontrol grubuna (%9.6) kıyasla anlamlı bir bulgu olmadığı görülmüştür. Antigliadin antikorlarının varlığı hiçbir klinik parametre ile ilişkili bulunmamıştır. Psoriasiste antigliadin antikorlarında, çok anlamlı olmasa da, bir artış olduğu görülmektedir. Gastrointestinal sisteme yönelik şikayetlerden bağımsız ve antigliadin antikorları pozitif olan alt grubunun mevcudiyeti dikkati çekmektedir. Yapılan diğer araştırmaların ışığında, bu alt grubu saptamak ve yapılabildiği ölçüde glutensiz diyet uygulamak, bu hastalar için yeni bir ümit kaynağı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, antigliadin antikorları, gluten.

Aylin Kalaycıyan, Aykut Çelik, Tufan Kutlu, Güngör T. Tümay, Agop Kotogyan. Anti-gliadin antibodies in psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 182-187
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale