E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Concept of Paraneoplasia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 59-64 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s10

Concept of Paraneoplasia

Kerem Okutur, Gökhan Demir
Department Of Medical Oncology, Istanbul Science University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

In many cancer patients, various symptoms and signs not due to invasion or compression of tumor and its metastases are observed. These “remote” effects which can perta into various organs or systems are associated with the presence of tumor and examined under the title of “paraneoplasia” or “paraneoplastic syndrome”. Paraneoplasias are usually developed through hormones, peptides and long- and short-acting signal molecules produced by the tumoror immunereactions against tumor-associated antigens. Inthisarticle, mechanisms of paraneoplastic syndromes and commonly seen paraneoplasias were discussed.

Keywords: Paraneoplasia, Paraneoplastic syndrome, tumor

Paraneoplazi kavramı

Kerem Okutur, Gökhan Demir
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Birçok kanser hastasında tümörün ya da metastazlarının invazyonu ya da kompresyonundan kaynaklanmayan belirti ve bulgular görülmektedir. Tümörün varlığı ile ilişkili olarak çeşitli organ ve sistemlere ait olabilen bu “uzak” etkiler “paraneoplazi” veya “Paraneoplastik sendrom” başlığı altında incelenmektedir. Paraneoplaziler sıklıkla tümör hücrelerince üretilen bazı hormonlar, peptidler ve uzun veya kısa etkili sinyal moleküllerine bağlı olarak ya da tümör-ilişkili antijenlerle immun reaksiyonlar sonucu gelişmektedir. Bu makalede paraneoplastik sendromların oluşum mekanizmaları ve sık görülen paraneoplaziler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Paraneoplazi, Paraneoplastik sendrom, tümör

Kerem Okutur, Gökhan Demir. Concept of Paraneoplasia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 59-64

Corresponding Author: Kerem Okutur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale