E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
308 nm monochromatic excimer light (MEL) in dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 77-81

308 nm monochromatic excimer light (MEL) in dermatology

Dilek Seçkin, Tülin Ergun
Marmara University School Of Medicine, Department Of Dermatology, İstanbul, Turkey

“Targeted phototherapy” is a recently described therapeutic option in photodermatology. It is used to describe the phototherapy devices which can deliver high doses of ultraviolet (UV) radiation selectively to the involved skin. Several of these devices with different emission spectrums are currently in use. 308 nm monochromatic excimer light (MEL) is among these “targeted phototherapy” systems and represents one of the most important advances in phototherapy after the development of narrowband UVB. The wavelength of this new phototherapeutic option is very close to narrowband UVB. Many studies have been conducted to investigate the effectiveness of 308 nm MEL in several dermatological diseases, mainly psoriasis and vitiligo. Main advantages of MEL are protection of the healthy, uninvolved skin from excess UV radiation in patients with limited involvement and the much faster response to therapy compared with conventional phototherapies. We review in this article the properties of 308 nm MEL and discuss its current and future use in dermatology.

Keywords: Targeted phototherapy, excimer, monochromatic, MEL

Dermatolojide 308 nm monokromatik excimer ışık sistemleri

Dilek Seçkin, Tülin Ergun
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

“Hedefe yönelik fototerapi”, yüksek doz ultraviyole (UV) radyasyonunu kısa süre içinde sadece lezyonlu deriye ulaştıran fototerapi sistemleri için yakın zamanda tanımlanmış bir kavramdır. Günümüzde, farklı emisyon spektrumuna sahip çeşitli hedefe yönelik fototerapi sistemleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde yer alan 308 nm monokromatik excimer ışık (MEI) sistemleri, darbant UVB’den sonra, fototerapi alanındaki en önemli yeniliklerden biridir. Dalga boyu açısından darbant UVB’ye oldukça yakın olan bu yeni fototerapi yönteminin, başta psoriasis ve vitiligo olmak üzere çeşitli dermatolojik hastalıklarda kullanımıyla ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 308 nm MEI’nın en önemli avantajları, özellikle sınırlı deri tutulumu olan hastalarda sağlam derinin gereksiz UV’ye maruz kalmasını önlemesi ve tedavi yanıtının, klasik fototerapi yöntemlerine göre çok daha hızlı elde edilmesidir. Bu makalede, 308 nm MEI sistemlerinin özelliklerinden ve literatürdeki bilgiler ışığında, hem günümüzdeki hem de gelecekteki potansiyel kullanım alanlarından bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hedefe yönelik fototerapi, excimer, monokromatik, MEI

Dilek Seçkin, Tülin Ergun. 308 nm monochromatic excimer light (MEL) in dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 77-81

Corresponding Author: Dilek Seçkin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale