E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Annular lichenoid dermatitis of youth: A report of two cases and a review of the literature [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 135-139 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.96562

Annular lichenoid dermatitis of youth: A report of two cases and a review of the literature

Mavişe Yüksel1, Ali Balevi1, Alkım Ünal Çakıter1, Mustafa Özdemir1, İlknur Türkmen2, Cüyan Demirkesen2
1İstanbul Medipol University Hospital, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
2İstanbul Medipol University Hospital, Department of Pathology, İstanbul, Turkey

Annular lichenoid dermatitis of youth is a rare chronic dermatosis with an unknown cause, affecting both genders at an equal frequency. It is clinically characterized by a hypopigmented center and an erythematous border or hyperpigmented annular patches or plaques. The differential diagnosis includes annular dermatoses, such as tinea, erythema annulare centrifugum, erythema chronicum migrans, morphea, and mycosis fungoides. In this case report, we examined the clinical and histopathological features of two male patients aged 9 and 12 years with annular lichenoid dermatitis and presented their 3-year follow-up data while also reviewing the cases reported in the literature.

Keywords: Annular lichenoid dermatitis of youth, lichenoid reaction, interface dermatitis, mycosis fungoides

Gençlerin anüler likenoid dermatiti: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Mavişe Yüksel1, Ali Balevi1, Alkım Ünal Çakıter1, Mustafa Özdemir1, İlknur Türkmen2, Cüyan Demirkesen2
1Istanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi,Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D, İstanbul,Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji A.D,İstanbul, Türkiye

Gençlerin anüler likenoid dermatiti, sebebi net bilinmeyen, nadir görülen, her iki cinsiyeti de eşit sıklıkta etkileyen, kronik seyirli bir dermatozdur. Klinik olarak ortası hipopigmente, etrafı eritematöz veya hiperpigmente anüler yama veya plaklarla karakterizedir. Ayırıcı tanısında tinea, eritem anüler sentrifigum, eritema kronikum migrans, morfea, mikozis fungoides (MF) gibi anüler dermatozlar yer alır. Burada anüler likenoid dermatitli 9 ve 12 yaşlarında iki erkek hastanın klinik ve histopatolojik özeliklerini irdeleyip ayırıcı tanıya giren hastalıkları vurgulayıp üç yıllık takiplerini sunarken literatürde bildirilmiş olguları da gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: Gençlerin anüler likenoid dermatiti, likenoid reaksiyon, interface dermatitis, mikozis fungoides

Mavişe Yüksel, Ali Balevi, Alkım Ünal Çakıter, Mustafa Özdemir, İlknur Türkmen, Cüyan Demirkesen. Annular lichenoid dermatitis of youth: A report of two cases and a review of the literature. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 135-139

Corresponding Author: Mavişe Yüksel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale