E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of porokeratosis showing different clinical patterns of the disease with anogenital involvement [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 97-99

A case of porokeratosis showing different clinical patterns of the disease with anogenital involvement

Özlem Karabudak1, Bilal Doğan1, Aptullah Haholu2, Yavuz Harmanyeri1
1Gata Haydarpaşa Teaching Hospital Department Of Dermatology, Istanbul, Turkey
2Gata Haydarpaşa Teaching Hospital Department Of Pathology,ıstanbul,turkey

Porokeratosis (PK) is a group of cutaneous entities characterized by marginate scaling lesions, histologically showing a column of parakeratotic keratinocytes (cornoid lamella). Various forms are recognized such as porokeratosis of Mibelli (PM), linear porokeratosis, disseminated superficial actinic porokeratosis, punctate parakeratosis. PM should be treated because of the possibility of developing malignant epithelial tumors.
We are presenting a 21 year old male patient suffering from PM on the back of the hands, foot, scrotum, oral mucosa and anal region. The histological biopsy specimens showed the characteristic features of porokeratosis. We destroyed the lesions by cryotherapy sessions. Here, we present a case of PM since it is rarely seen as multiple lesions with oral, anal and scrotal involvements altogether.

Keywords: Multiple, analgenital involvement, porokeratozis Mibelli

Farklı Porokeratoz formlarının özelliklerini birarada gösteren ve anogenital bölgeyi de tutan bir olgu

Özlem Karabudak1, Bilal Doğan1, Aptullah Haholu2, Yavuz Harmanyeri1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

Porokeratozis (PK), sınırında skuamın olduğu, histopatolojik olarak ‘kornoid lamel’denilen parakeratotik keratinositlerin oluşturduğu sütunla karakterize bir grup keratinizasyon bozukluğudur (1). Klinik olarak porokeratozis Mibelli (PM), linear porokeratozis (LP), dissemine superfisial aktinik porokeratozis(DSAP), punktat porokeratozis (PP), palmoplantar porokeratozis(PPP) ve dev porokeratozis (DP) gibi formları bildirilmiştir. Malign epitelial tümör gelişme riski nedeniyle tedavi edilmesi gerekir.
21 yaşında bir erkek hastayı el, ayak, skrotum, oral ve anal mukozadaki lezyonları nedeniyle sunmaktayız. Biyopsilerin histopatolojik incelemesi, tipik porokeratozis özellikleri göstermekteydi. Lezyonlara kriyoterapi uygulandı.
Burada PM olgusunu çok sayıda lezyonun oral, anal, skrotal tutulumla birarada ender olarak görülmesi nedeniyle sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Multipl, anogenital tutulum, porokeratozis Mibelli

Özlem Karabudak, Bilal Doğan, Aptullah Haholu, Yavuz Harmanyeri. A case of porokeratosis showing different clinical patterns of the disease with anogenital involvement. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 97-99

Corresponding Author: Özlem Karabudak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale