E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Riga-Fede disease like ulcers in old age: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 157-160 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.97355

Riga-Fede disease like ulcers in old age: A case report

Ayşe Tülin Mansur1, Kağan Deniz2, Kerem Özdemir2
1Başkent University İstanbul Health Practice and Research Center, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Başkent University İstanbul Health Practice and Research Center, Department of Dentistry and Oral Surgery, İstanbul, Turkey

Riga-Fede disease (RFD) is a traumatic, reactive benign disorder characterized by persistent ulceration on the tip or ventral surface of the tongue, seen mainly in infants and children. Lesions tend to develop after the eruption of natal or primary incisors, resulting from repetitive traumatic damage due to backward and forward movements of the tongue over the lower incisors. A literature survey has revealed a very limited number of reported cases of RFD in adults. Herein we reported a 70-year-old female patient who developed RFD-like ulcers on the tongue and buccal mucosa during the previous two months, while under treatment of dental implants. Histopathological examination and direct immunofluorescence of the ulcers and periulcer area did not yield a specific diagnosis. The lesions were resistant to systemic steroid treatment, however, after applying for a soft dental plate nightly for protection of the tongue and buccal mucosa, all ulcers completely healed in two months. With regard to the presented patient, we have reviewed the cases of RFD or RFD-like ulcers reported in adults and discussed the factors contributing to ulcer formation in our patient.

Keywords: Dental treatment, old age, oral ulcer, Riga-Fede disease, trauma

İleri yaşta Riga-Fede benzeri ülserler: Bir olgu sunumu

Ayşe Tülin Mansur1, Kağan Deniz2, Kerem Özdemir2
1Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul
2Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Riga-Fede hastalığı (RFH) esas olarak bebek ve çocuklarda sıklıkla dilin ucu veya alt yüzünde ortaya çıkan reaktif, travmatik, ülseratif benin bir hastalıktır. Lezyonlar neonatal, natal veya primer kesicilerin çıkışından sonra oluşma eğilimindedir ve dişlerin dil üzerinde tekrarlanan öne arkaya hareketinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Literatürde erişkin RFH olgularına çok ender rastlanmaktadır. Burada 70 yaşında bir kadın hastada diş implantları uygulanırken son iki aydır dilde ve yanak mukozasında ortaya çıkan RFH-benzeri ülserler bildirilmektedir. Ülser ve çevresinden yapılan histopatolojik ve direkt immünofloresan incelemeler özgün bir tanıya işaret etmemiş, lezyonlar sistemik steroid tedavisine cevap vermemiş, dili ve yanağı koruyan yumuşak gece plağı uygulamasıyla iki ay içinde tam düzelme olmuştur. Bu hasta dolayısıyla erişkinlerde bildirilen RFH veya RFH-benzeri ülser olguları gözden geçirilmekte ve sunulan olguda lezyonların gelişiminde rol oynaması muhtemel faktörler tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diş tedavisi, ileri yaş, oral ülser, Riga-Fede hastalığı, travma

Ayşe Tülin Mansur, Kağan Deniz, Kerem Özdemir. Riga-Fede disease like ulcers in old age: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 157-160

Corresponding Author: Ayşe Tülin Mansur, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale