E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Precautions to Take Into Consideration Before and After Laser Applications [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 7-9 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.02

Precautions to Take Into Consideration Before and After Laser Applications

İbrahim Özmen1, Ercan Arca2
1Çorlu Military Hospital, Department Of Dermatology, Çorlu, Tekirdağ, Turkey
2Gulhane Medical Military Academy, School Of Medicine Dermatology Department, Ankara

The laser applications which are being used about fifty years for the treatment of dermatological diseases are getting increasingly widespread. Although they are generally safe procedures, they have potential risks for some complications, accidents and undesirable side effects including erythema, edema, dyspigmentation, pain, purpura, blistering and scarring. Laser treatments can be made safer with the knowledge of these risks and precautions to be taken by practitioners and explaining and awareness raising of these to the patients properly. Herein we summarized the points to consider pre- and postoperative precautions in order to improve the efficacy and safety of laser treatments.

Keywords: Laser, precautions

Lazer Uygulamaları Öncesinde ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İbrahim Özmen1, Ercan Arca2
1Çorlu Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Yaklaşık elli yıldan bu yana dermatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan lazer uygulamaları gittikçe yaygınlaşmaktadır. Genel olarak güvenli olmaları ile birlikte, eritem, ödem, dispigmentasyon, ağrı, purpura, bül ve skar oluşumu gibi çeşitli istenmeyen yan etkiler, komplikasyonlar ve kazalar için potansiyel teşkil ederler. Bu risklerin ve alınacak önlemlerin uygulayıcı tarafından bilinmesi, hastaya uygun şekilde aktarılması ve hastaların bu konuda bilinçlendirilmesi ile lazer uygulamaları daha güvenli hale getirilebilir. Burada, lazer uygulamalarının etkinlik ve güvenliğini artırmak amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini özetlemeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Lazer, önlemler

İbrahim Özmen, Ercan Arca. Precautions to Take Into Consideration Before and After Laser Applications. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 7-9

Corresponding Author: İbrahim Özmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale