E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 246-249

Celal Bayar Üniversitesi spor akademisi öğrencilerinde saptanan deri belirtileri

Kamer Gündüz1, Aylin Türel1
Celal Bayar Ün. Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Sporcularda gözlenebilecek deri hastalıklarını saptamak amacıyla planlanan araştırmada Celal Bayar Üniversitesi Spor akademisi öğrencilerinden 139' unun yaş, cins özellikleri, hangi sporları ve kaç yıldır yaptıkları, spor yapma sıklıkları kaydedildi. Ve sporla ilişkili olduğu düşünülen dermatolojik muayeneleri yapıldı. Araştırmaya alınan 139 öğrencinin 81'i (%58,3) kız, 58' i (%41,7) erkek olup, yaşları 17-25 arasında değişiyordu (ortalama 20.4±1.9). Olguların %71.9' u dermatolojik bir yakınma, bunların da %69' u birden fazla yakınma tanımladı. En sık tanımlananlar arasında akne (%32,4), nasır (%23), deride kuruluk (%14,4) ve tırnak batması (%12,2) yer alıyordu. Kızlarda dermatolojik yakınma oranı %84 iken, erkeklerde bu oran %55,2 idi, aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,0002). Olguların yapılan dermatolojik muayenelerinde %30.9' unda yüzeyel mantar infeksiyonu, %1.4' ünde plantar verruka, %26,6' sında kallus, %23,7' sinde akne vulgaris, %6,5' inde kserozis, %4,3' ünde tırnak batması ve %3,6' sında bül saptandı.


Kamer Gündüz, Aylin Türel. Celal Bayar Üniversitesi spor akademisi öğrencilerinde saptanan deri belirtileri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 246-249
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale