E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psoriasis and Obesity [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 3-6 | DOI: 10.4274/turkderm.98215

Psoriasis and Obesity

Mehmet Ali Gürer1, Hilal Gökalp2
1Department Of Dermatology, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department Of Dermatology, Malatya State Hospital, Malatya, Turkey

In recent years, it has been thought that a strong association exists between metabolic syndrome, specifically obesity, and psoriasis. Obesity is a multifactorial disease affected by both genetic and environmental factors. Adipokines (e.g. leptin) secreted by the adipose tissue are believed to play a role in the pathogenesis of psoriasis. The main role of leptin is to adjust metabolism by controlling appetite. Serum leptin levels in patients with severe and moderate psoriasis were found to be higher than in normal control groups. In many similar studies, leptin secretion has been found to stimulate keratinocyte proliferation, which is one of the characteristics of psoriasis. Although many studies showed increased prevalence of obesity in psoriasis patients, few others reported development of obesity in psoriasis patients. Additionally, obesity was found to affect treatment responses not only in classical systemic/topical treatment approaches in psoriasis, but also in newer biological treatments. Overall, increasing epidemiological evidence suggests strong association between obesity and psoriasis, increase in serum leptin levels is thought to have a major role, and weight loss may have significant impact on response to treatment.

Keywords: Psoriasis, obesity, adipocytokines, leptin

Psoriasis ve Obezite

Mehmet Ali Gürer1, Hilal Gökalp2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Ankara
2Malatya Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Malatya

Son yıllarda metabolik sendrom ve onun komponentlerinden olan obezite ile psoriasis arasında güçlü bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Obezite, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan klinik bir bulgudur. Yağ dokusundan salgılanan adipokinlerin ve bunlar içerisinde leptinin psoriasis patogenezinde rol aldığı düşünülmektedir. Leptinin temel görevi iştahı kontrol ederek enerji dengesini sağlamaktır. Serum leptin düzeyleri yapılan çalışmalarda şiddetli psoriasisli hastalarda hafif psoriasislilere ve kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Leptin salınımının artışı sonucu ortaya çıkan biyolojik olayların psoriasis için karakteristik olan keratinosit proliferasyonunu tetiklediğine dair görüşler vardır. Psoriasis ile obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda klinik çalışmada bu ilişki tespit edilmiştir. Ancak bazı çalışmalar obezlerde psoriasis görülme sıklığını yüksek bulurken, sınırlı sayıdaki diğerleri psoriasisli hastalarda obezite geliştiğini tespit etmişlerdir. Bunun yanında obez psoriasisli hastaların klasik topikal ve sistemik tedaviler yanında biyolojik tedavilere verdikleri yanıt konusunda da özellikler bulunmaktadır. Sonuç olarak psoriasis ile obezite arasındaki ilişkinin leptin düzeylerinin artışı ile ortaya çıktığına ve obez psoriasisli hastaların tedavisinde kilo kontrolünün önemine dair deliller giderek artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, obezite, adipositokinler, leptin

Mehmet Ali Gürer, Hilal Gökalp. Psoriasis and Obesity. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 3-6

Corresponding Author: Mehmet Ali Gürer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale