E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 18-20

Aktinik keratozda lipid profili

Afet Akdağ Köse1, Pervin Vural2, Mukaddes Canbaz2, Dilek Selçuki1
1İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Bu çalışmamızda aktinik keratoz tanısı konmuş olguların 1) lezyonlu, 2)sağlıklı-lezyonsuz- deri bölgesinden alınan biyopsilerde total lipid ve lipid fraksiyonları incelendi. Ayrıca aynı olguların açık kan örneklerinde de yukarıda bahsedilen parametreler tayin edilip sağlıklı kişilerin değerleri ile kıyaslandı. Lezyonlu deride tayin edilen kolesterol, fosfolipid, trigliserid ve total lipid miktarlarının normal deriye göre sırası ile %59 (p<0,01), fosfolipid %42 (p<0,01), trigliserid %58 (p<0,01) ve total lipid %51 (p<0,001) oranında bir artış kaydettiği gözlendi. Aktinik keratozlu olguların (Deney Grubu) serum kolesterol düzeylerinin sağlıklı olgulara göre (Kontrol Grubu) %47 (p<0,001), fosfolipid düzeylerinin %55 (p<0,001), trigliserid düzeylerinin %44 (p<0,05) ve total lipid düzeylerinin %73 (p<0,001) oranında bir artış gösterdiği bulundu.


Afet Akdağ Köse, Pervin Vural, Mukaddes Canbaz, Dilek Selçuki. Aktinik keratozda lipid profili. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 18-20
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale