E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Teledermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 58-62

Teledermatology

Ali Murat Ceyhan1, Vahide Baysal1

Teledermatology is an alternative examination method for evaluating dermatologic patients, that uses digital or videocamera images at a distance, instead of traditional face to face consultation.Teledermatology system fall in to two categories: live video-conferencing system and store and forward system. In our study, the history of teledermatology, different application methods, patient and physician satisfaction, diagnosis and effectivity of treatment and cost effectiveness are reviewed.

Keywords: Teledermatology, live video-conferencing system, store and forward system.

Teledermatoloji

Ali Murat Ceyhan1, Vahide Baysal1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Teledermatoloji, geleneksel yüz yüze hasta muayenesi olmaksızın, belli mesafe uzaklıktaki hastaların klinik bilgilerinin, dijital veya video kamera ile çekilmiş görüntülerinin bilgisayar ortamında değerlendirilmesini sağlayan alternatif bir muayene yöntemidir.Teledermatoloji uygulamaları canlı video-konferans yöntemi ve depola ve gönder yöntemi olmak üzere iki farklı biçimde yapılmaktadır. Çalışmamızda teledermatoloji uygulamaları; tarihçesi, uygulama yöntemleri, hasta, doktor memnuniyeti, tanı ve tedavideki etkinliği ve maliyet açısından gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teledermatoloji, canlı video-konferans yöntemi, depola ve gönder yöntemi.

Ali Murat Ceyhan, Vahide Baysal. Teledermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 58-62
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale