E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Classification of Pemphigus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(1): 5-7

Classification of Pemphigus

Ayşe Akman
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji&veneroloji Anabilim Dalı, Antalya, Turkey

Clinical classification of pemphigus is not yet complete. The classic classification based on clinical and histologic features. Because of the progress in the pathogenesis of pemphigus, the current classifications based on accumulating analyses of antigen molecules and subclasses of immunoglobulins and etiologic aspects of pemphigus as weel as the clinical, histologic features. The aim of this paper is to review classification of pemphigus.

Keywords: Pemphigus, classification, experience

Pemfigusta Sınıflama

Ayşe Akman
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji&veneroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Pemfigusta sınıflama şimdiye kadar henüz tamamlanmamıştır. Klasik sınıflandırma klinik ve histolojik özelliklere dayanarak yapılmaktadır. Pemfigusun patogenezindeki gelişmeler nedeniyle yeni sınıflandırmalar klinik ve histolojik özelliklerle birlikte antijen molekülleri, immunglobulin alt tipleri ve etyolojik bulguların bütünüyle değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu yazının amacı pemfigusta sınıflandırmayı gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Pemfigus, sınıflama, deneyim

Ayşe Akman. Classification of Pemphigus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(1): 5-7

Corresponding Author: Ayşe Akman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale