E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 180-182

Aksiller hiperhidroz tedavisinde botulinum toksini: Bir olgu sunumu

Sedat Akdeniz1, Mehmet Harman1, Semahat Alp1, Hilal Çetin1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Lokalize idiopatik hiperhidroz nedeni bilinmeyen bir terleme hastalığıdır. Klasik tedaviler eksiksiz ise; sempatektomi ve aktif ter bezlerinin çıkartılması gibi cerrahi tedaviler alternatif tedavilerdir. Botulinum toksininin terlemeyi azalttığını bildiren çalışmalar vardır. Botulinum toksini ile etkin bir şekilde tedavi edilen bir olguyu sunuyoruz.


Sedat Akdeniz, Mehmet Harman, Semahat Alp, Hilal Çetin. Aksiller hiperhidroz tedavisinde botulinum toksini: Bir olgu sunumu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 180-182
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale