E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 262-265

Antifosfolipid sendromu

Işıl İnanır1, Şebnem Aktan2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Antifosfolipid sendromu, arteriel ve venöz trombozlar, trombositopeni ve tekrarlayan spontan düşükler ile karakterize akkiz bir multisistem hastalığıdır. Lupus antikoagulan ve antikardiolipin antikorlar olmak üzere iki grup antifosfolipid antikor bulunmaktadır. İlk grup APTZ, kaolin pıhtılaşma zamanı ve dilue Russell viper venoz zamanı, ikincisi ise IgG ve IgM izotip antikorlar ile saptanır. Bu ciddi ve bazen fatal seyredebilen hastalıkta deri bulgularının sık gibi görülmesi ve ilk bulgu olabilmesi açısından önemlidir. Klinik ve laboratuar bulguları, korunma ve tedavi yöntemleri gözden geçirilmiştir.


Işıl İnanır, Şebnem Aktan. Antifosfolipid sendromu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 262-265
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale