E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cellular dermatofibroma: Benign or malign? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(1): 25-27 | DOI: 10.4274/turkderm.03342

Cellular dermatofibroma: Benign or malign?

Gülcan Saylam Kurtipek1, Arzu Ataseven1, İlkay Özer1, Meryem İlkay Eren Karanis2
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Konya, Türkiye

Different clinical and histopathologic types of dermatofibromas (benign fibrous histiocytoma (FH)) have been defined. Cellular dermatofibroma accounts for approximately 5% of benign FH. In the relevant literature, there are reported cases of lung metastases and inguinal lymph node metastases. In this paper we present a 25-year-old women who presented to our outpatient clinic with 3x4 cm nodule mass in the distal tibia and received the histopathological diagnosis of cellular dermatofibroma after total excision. In the literature, cases of dermatofibroma metastasizing to the lung and inguinal lymph nodes have been reported. We present this rare case of cellular dermatofibroma to highlight its potential for distant metastasis.

Keywords: Cellular dermatofibroma, benign, malign, metastasis

Sellüler dermatofibroma: Benign mi yoksa malign mi?

Gülcan Saylam Kurtipek1, Arzu Ataseven1, İlkay Özer1, Meryem İlkay Eren Karanis2
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Konya, Türkiye

Dermatofibromun ya da benign fibröz histiositomun (FH) farklı klinik ve histopatolojik tipleri tanımlanmıştır. Sellüler dermatofibrom ise benign FH’lerin yaklaşık %5’ini oluşturur. Literatürde inguinal lenf nodu ve akciğer metastazı görülen olgular bildirilmiştir. Burada; tibia distalinde 3x4 cm boyutlarında nodüler kitle şikayeti ile polikliniğe başvuran ve toplam eksizyon sonrası histopatolojik tanısı sellüler dermatofibrom ile uyumlu 25 yaşında kadın sunulmaktadır. Literatürde özellikle akciğer ve inguinal bölge metastazı olan olgular bildirilmiştir. Biz bu olguyu; sellüler dermatofibromun nadir görülmesi ve uzak metastaz yapabilme potansiyelini vurgulamak için sunduk.

Anahtar Kelimeler: Sellüler dermatofibroma, benign, malign, metastaz.

Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, İlkay Özer, Meryem İlkay Eren Karanis. Cellular dermatofibroma: Benign or malign?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(1): 25-27

Corresponding Author: Gülcan Saylam Kurtipek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale