E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The answer of [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 52-52

The answer of


Tanınız nedir 4'ün cevabı

Pakidermoperiostozis deri, yumuşak doku ve kemiklerde hiperplastik veya hipertrofik değişikliklere yol açan nadir görülen bir hastalıktır. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Genetik geçişli primer form dışında sekonder olarak bronkojenik karsinom, bronşiektazi, akciğer lenfoması, konjenital kalp hastalıkları durumlarında ortaya çıkabilmektedir. Pakidermoperiostozisin primer formu otozomal dominant geçiş göstermekle birlikte otozomal resesif ve sporodik olarak geçis gösteren olgularda bildirilmiştir. Etiyopatogenezinde 15 hidroksiprostoglandin dehidrogenazı kodlayan gende mutasyonlar sorumlu tutulmuştur. Bunun sonucunda artan prostoglandin E2 seviyesi dokuda remodeling ve vaskülaritede artışa yol açmaktadır. Hastalık adolesan dönemde başlayıp 10 yıl içerisinde artış göstermekte ve sonrasında sabit kalmaktadır1-3. Klinik bulgular arasında el ve ayak parmaklarında çomaklaşma, periostoz, kutis vertises jirata ve yüz derisinde kalınlaşma görülmektedir. Ayrıca dilde büyüme, dudak ve göz kapaklarında kalınlaşma, yüzde sebase hiperplaziye bağlı akne, folikülit, blefaropitoz, yüz derisinde yağlı görünüm, palmoplantar hiperhidroz olabilmektedir4. Komplet, inkomplet ve fruste form olmak üzere 3 klinik formu mevcuttur. Komplet formda tüm klinik bulgular izlenmekte iken inkomplet formda deri bulguları gözlenmez. Fruste formda ise sadece deri bulgularının gözlenmektedir. Hastalığın tanısı çoğunlukla klinik bulgularla konulur ancak bazen radyolojik incelemelere gerek duyulmaktadır. Radyolojik incelemelerle el ve ayaklarda subperiosteal kemikleşme gösterilebilmektedir. Olgumuzda deri bulguları gözlenmesi, radyolojik değişiklikler ve eklem bulgularının olmaması nedeniyle fruste form pakidermoperiostozis tanısı koyduk. Ayırıcı tanıda akromegali, tiroid hastalıklarına bağlı akral değişiklikler düşünülmelidir. Olgumuzda büyüme hormon supresyon testi yapıldı ve akromegali dışlandı. Hastalığa neden olabilecek sekonder bir neden tespit edilemedi. Hastalığın etkin bir tedavisi bulunmamaktadır. Deri bulguları için kollojen formasyonu ve yağlanmayı azaltmak amacıyla isotretinoin tedavisi denenmiş olgular mevcuttur1. Kozmetik amaçlı tedaviler önerilebilir5. Sonuç olarak, akromegali düşündüren bulgularla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda pakidermoperiostozis düşünülmesi gerektiğine dikkat çekmek istedik.


. The answer of. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 52-52
LookUs & Online Makale