E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Primary cicatricial alopecia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 56-59

Primary cicatricial alopecia

Ali Karakuzu
Department of Skin and Venereal Diseases, Izmir Clerk Celebi University School of Medicine, Izmir, Turkey

Cicatricial alopecia implies that follicular epithelium has been replaced by connective tissue. In other words cicatricial alopecia might include all forms of alopecia in which all hair follicles are permanently lost. In most of the cases, it is accepted that there is a permanent damage to follicular stem cell. While main target is hair follicle in primary cicatricial alopecia, in secondary cicatricial alopecia hair follicle damage is caused indirectly by a disease that is not in association with follicle.

Keywords: Alopecia, primary, cicatricial, scarring, hair follicle, stem cell

Primer sikatrisyel alopesiler

Ali Karakuzu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Sikatrisyel alopesi, foliküler epitelin yerini bağ dokusunun aldığını ifade eder. Başka bir deyişle kıl foliküllerinde kalıcı kaybın olduğu bütün alopesi formlarını kapsamaktadır. Olguların çoğunda, foliküler kök hücre bölgesinde kalıcı hasarın olduğu kabul edilir. Primer sikatrisyel alopesilerde ana hedef kıl folikülü iken, sekonder sikatrisyel alopesilerde folikül dışı bir hastalık indirekt yollarla kıl folikülinde de hasara neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, primer, sikatrisyel, skar bırakan, saç folikülü, kök hücre

Ali Karakuzu. Primary cicatricial alopecia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 56-59

Corresponding Author: Ali Karakuzu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale