E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Has the Effect of Mesotherapy Been Proved? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(1): 12-16

Has the Effect of Mesotherapy Been Proved?

Gonca Gökdemir
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey

Mesotherapy is a medical technique that consist of the intracutaneous or subcutaneous injection to the diseased area. It has become as a populer treatment method in cosmetic dermatology recently. Mesotherapy has been used in the treatment of skin rejuvenation, cellulite and localized fat reduction. Substances using in mesotherapy are plant extracts, homeopathic agents, vitamins, and some pharmaceuticals. The effect of these agents are not completely known. There are few experimental and clinical studies evaluating the efficacy of mesotherapy in any form. In this report, it has been reviewed studies about the effect of compounds commonly used in mesotherapy in literature.

Keywords: Celulite, mesotherapy, skin rejuvenation

Mezoterapinin Etkileri Kanıtlanmış mıdır?

Gonca Gökdemir
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Mezoterapi, çok küçük ilaç dozları ile problemli bölgelere uygulanan intrakutan veya subkutan injeksiyon işlemidir. Son yıllarda kozmetik dermatolojide oldukça popüler hale gelmiştir. Sıklıkla cilt gençleştirme, bölgesel zayıflama ve selülit tedavisinde kullanılmaktadır. Kullanılan mezoterapi ajanları bitki ekstreleri, homeopatik ajanlar, vitaminler, ve bazı farmasötikleridir. Bu ajanların mezoterapideki etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Bazı ajanların etki mekanizmasına ait deneysel ve klinik çalışmalar varken bazılarına ait bilgiler anektodaldir veya kanıt değeri düşüktür. Bu yazıda kozmetik dermatolojide uygulanan mezoterapi ajanlarının etki mekanizmasına ait literatür bilgileri derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cilt gençleştirme, mezoterapi, selülit

Gonca Gökdemir. Has the Effect of Mesotherapy Been Proved?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(1): 12-16

Corresponding Author: Gonca Gökdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale