E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Linear Atrophoderma of Moulin on face: An unusual location [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 34-35 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.04828

Linear Atrophoderma of Moulin on face: An unusual location

Ezgi Özkur1, İlknur Kıvanç Altunay1, Uğur Çelik2, Damla Demir3, Deniz Tuncel4
1University of Health Sciences Turkey, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Medipol University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

Keywords: Atrophoderma, blaschko’s lines, face

Yüzde yerleşen lineer Moulin atrofoderması: Atipik lokalizasyon

Ezgi Özkur1, İlknur Kıvanç Altunay1, Uğur Çelik2, Damla Demir3, Deniz Tuncel4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü
2Medipol University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Atrofoderma, blaşko çizgileri, yüz

Ezgi Özkur, İlknur Kıvanç Altunay, Uğur Çelik, Damla Demir, Deniz Tuncel. Linear Atrophoderma of Moulin on face: An unusual location. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 34-35

Corresponding Author: Ezgi Özkur, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale