E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Climatotherapy in Psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 51-55

Climatotherapy in Psoriasis

Sedat Özçelik, Melih Akyol
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Turkey

Hydroclimatology is used successfully as a treatment modality for psoriasis, either solely or as an adjunct to more specific treatments. Climatotherapy is a type of treatment utilizing the atmosphere, temperature, humidity, sun light, sea water, thermo-mineral water and mud. Therapeutic effect is achieved through the combined action of sun light, sea water, and fresh air and, of combinations with spa water. Some elements such as selenium, magnesium, potassium, slica, calcium, sulfates, and sodium, found in water, are believed to be absorbed through the skin, and are also beneficial for the good therapeutic response to climatotherapy. Important climatotherapy centers for psoriasis in the world are Dead Sea, Kangal Hot Spring with Fish, Blue Lagoon, Black Sea-Bulgaria, and La Roche- Possay. Climatotherapy of psoriasis are alternative therapeutic options for the management of psoriasis. The promising results together with the combination of treatment and complete physical/mental recreation result in the growing popularity of these therapeutic options amongst the patients. However, further research and larger controlled studies are needed to evaluate the mechanism of action as well as to compare the efficacy of climatherapy to conventional therapeutic modalities.

Keywords: Psoriasis, climatherapy, Kangal Hot Spring

Psoriasis-Klimaterapi

Sedat Özçelik, Melih Akyol
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Hidroklimatoloji tek başına ya da daha spesifik tedavilere yardımcı olarak psoriasis tedavisinde başarılı olmaktadır. Klimatoterapi atmosfer, ısı, nem, güneş ışığı, deniz suyu, termomineral içerikli sular ve mud’un kullanıldığı bir tedavi biçimidir. Terapötik etki güneşin, suyun, temiz havanın ve kaplıca sularının kombinasyonu ile oluşmaktadır. Suyun içeriğinde bulunan ve deriden emilen selenyum, magnezyum, potasyum, slika, kalsiyum, sülfatlar, sodyum gibi elementler, klimaterapötik yanıtta faydalı olmaktadır. Dünyadaki önemli klimaterapi merkezleri Ölü Deniz (Dead-Sea), Kangal Balıklı Kaplıcası, Blue Lagoon, Black Sea-Bulgaristan ve La-Roche Possay’dir. Klimaterapi, psoriasiste alternatif bir tedavi seçeneğidir. Tedavi kombinasyonlarıyla birlikte ümit verici sonuçların alınması ve tam bir fiziksel ve mental dinlenme olanağı, hastalar arasında popülaritesini artırmaktadır. Ancak, etki mekanizmasını değerlendiren ve klimaterapiyle konvansiyonel tedavilerin etkinliğini karşılaştıran geniş ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, klimaterapi, Kangal Balıklı Kaplıcası

Sedat Özçelik, Melih Akyol. Climatotherapy in Psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 51-55

Corresponding Author: Sedat Özçelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale