E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Results of Photo(chemo)therapy Applications Survey in Turkey [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 131-137 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s131

Results of Photo(chemo)therapy Applications Survey in Turkey

Dilek Seçkin1, Fototerapi Çalışma Grubu1, Ertan Yılmaz2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya

Phototherapy Group created a comprehensive questionnaire in 2009 consisting of 31 questions in an attempt to determine the current state of photo(chemo)therapy applications in Turkey. The questionnaire was sent to Phototherapy Group members and to all institutions with dermatology residency programmes. Thirty six centres participated in the survey. The results of the survey are presented.

Keywords: Phototherapy, photochemotherapy, survey, Turkey

Türkiye’de Foto(kemo)terapi Uygulamaları Anket Sonuçları

Dilek Seçkin1, Fototerapi Çalışma Grubu1, Ertan Yılmaz2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya

Fototerapi Çalışma Grubu, 2009 yılında, Türkiye’deki foto(kemo)terapi uygulamaları ile ilgili mevcut durumu saptamak amacıyla, 31 sorudan oluşan geniş kapsamlı bir anket oluşturmuştur. Bu anket, Haziran-Ekim 2009 arasında, çalışma grubu üyeleri ve tüm eğitim veren kurumlara gönderilmiştir. Anket çalışmasına 36 merkez katılmıştır. Burada, anket çalışmasının sonuçları sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anket, fototerapi, fotokemoterapi, Türkiye

Dilek Seçkin, Fototerapi Çalışma Grubu, Ertan Yılmaz. Results of Photo(chemo)therapy Applications Survey in Turkey. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 131-137

Corresponding Author: Dilek Seçkin
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale