E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(1): 18-25

Büllöz pemfigoid ve tedavisinde gelişmeler

Emel Bülbül Başkan1, Şükran Tunalı1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Büllöz pemfigoid en sık görülen otoimmün büllöz hastalıktır. Son yıllarda, özellikle şiddetli ve dirençli olgularda yeni tedavi alternatifleri gündeme gelmiştir. Bu derlemenin amacı, yeni gelişmelerin ışığında büllöz pemfigoidin geleneksel ve alternatif tedavi yöntemlerini özetlemektedir.


Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı. Büllöz pemfigoid ve tedavisinde gelişmeler. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(1): 18-25
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale