E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma: A case report with dermatoscopical and histopathological characteristics [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 147-149 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.08931

Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma: A case report with dermatoscopical and histopathological characteristics

Hatice Gamze Demirdağ1, Emine Benzer2, Burcu Tuğrul3
1Private Clinic, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma (PG-like KS) is an uncommon clinicopathologic variant of KS. This is a challenging entity to diagnose because it combines the clinical and histopathological characteristics of both PG and KS. Herein, we present a case of PG-like nodular-type KS with dermatoscopical and histopathological characteristics.

Keywords: Kaposi sarcoma, pyogenic granuloma, PG-like KS, solitary nodule, dermoscopy, dermatoscopy, histopathology

Piyojenik granülom benzeri Kaposi sarkomu: Dermatoskopik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte olgu sunumu

Hatice Gamze Demirdağ1, Emine Benzer2, Burcu Tuğrul3
1Serbest Hekim, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Birimi, Ankara, Türkiye

Piyojenik granülom benzeri Kaposi sarkomu (PG-benzeri KS), KS’nin nadir bir klinikopatolojik türüdür. Hem PG hem de KS’nin klinik ve histopatolojik özelliklerini içermekte ve tanı konması zor olabilmektedir. Bu çalışmada, soliter nodülü olup PG-benzeri KS nodüler tip tanısı konan bir olgu, dermatoskopik ve histopatolojik özellikleri ile beraber sunulmakta ve tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kaposi sarkomu, piyojenik granülom, PG benzeri KS, soliter nodül, dermoskopi, dermatoskopi, histopatoloji

Hatice Gamze Demirdağ, Emine Benzer, Burcu Tuğrul. Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma: A case report with dermatoscopical and histopathological characteristics. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 147-149

Corresponding Author: Hatice Gamze Demirdağ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale