E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Introduction [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 2-3 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s2

Introduction

Ertuğrul H. Aydemir


Giriş

Ertuğrul H. Aydemir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Ertuğrul H. Aydemir. Introduction. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 2-3

Corresponding Author: Ertuğrul H. Aydemir
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale