E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of the quality, reliability, and popularity of Turkish YouTube videos on acne treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 166-171 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.09623

Evaluation of the quality, reliability, and popularity of Turkish YouTube videos on acne treatment

Özge Kaya1, Sezgi Sarikaya Solak2
1Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Çanakkale, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Edirne, Turkey

Background and Design: Social media is extremely popular for obtaining information on dermatological diseases and their treatments. The present study aimed to evaluate Turkish YouTube videos on acne treatment and compare them in terms of quality, reliability, and popularity based on the upload source.
Materials and Methods: The first 120 Turkish YouTube videos on acne treatments were reviewed. The number of views, likes, dislikes, comments, video age, and video length were recorded. The quality and reliability of the videos were evaluated with the video power index (VPI). Then, the findings were compared based on the upload source.
Results: A total of 104 videos uploaded by 52 physicians and 52 non-physicians (female: male ratio: 3.3: 1) were assessed in this study. The DISCERN Score and Global Quality Score (GQS) were higher in the physicians’ group (n=52, 50%) (p<0.001). The number of views, likes, dislikes, comments and VPI were significantly higher in the non-physicians group. The time elapsed since the upload day was longer in the videos uploaded by physicians, and the video duration was longer in the videos uploaded by non-physicians (p<0.001). The DISCERN and GQS in videos uploaded by dermatologists (n=30, 54%) were higher (p<0.001) than in those uploaded by non-dermatologists (n=22, 46%). No statistically significant difference was found in other findings.
Conclusion: This study's findings confirmed that Turkish YouTube videos on acne treatment uploaded by doctors, especially dermatologists, were of higher quality and reliable, albeit with lower viewing rates and popularity.

Keywords: Acne treatment, social media, YouTube

Akne tedavisi ile ilgili Türkçe YouTube videolarının kalite, güvenirlik ve popülarite açısından değerlendirilmesi

Özge Kaya1, Sezgi Sarikaya Solak2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Çanakkale
2Trakya Üniversitesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Edirne

Amaç: Sosyal medya dermatolojik hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgi almak için oldukça popülerdir. Biz bu çalışmada akne tedavisiyle ilgili Türkçe YouTube videolarını değerlendirmeyi ve yüklenme kaynağına göre videoları kalite, güvenirlik ve popülarite açısından karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: YouTube arama motoruna “akne tedavisi” anahtar kelimesi yazılarak bulunan ilk 120 Türkçe video incelendi. Videoların görüntülenme sayısı, beğeni ve beğenmeme sayısı, yorum sayısı, videonun yüklenme zamanı ve video süreleri kaydedildi. Videoların kalitesi ve güvenirliği DISCERN skoru ve Global Kalite Skoru/Global Quality Score (GQS) kullanılarak, video popülaritesi de video güç indeksi/video power index (VPI), video güç indeksi) kullanılarak değerlendirildi. Daha sonra bulgular videoların yüklenme kaynağına göre karşılaştırıldı.
Bulgular: Yüz yirmi videonun 104’ü dahil edilme kriterlerini karşılayarak çalışmaya dahil edildi. Tüm videoların ortalama DISCERN puanı 49,65±8,40 ve ortalama GQS 3,57±0 idi. Doktorların yüklediği videolardaki (n=52, %50) ortalama DISCERN ve GQS istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Doktor olmayanların yüklediği videoların (n=52, %50) izlenme sayısı, beğeni sayısı, beğenmeme sayısı, yorum sayısı, ve VPI istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Doktorların yüklediği videolarda yükleme gününden itibaren geçen süre daha fazla iken, doktor olmayanların yüklediği videolarda video süresi daha uzundu (p<0,001). Dermatologların yüklediği videolardaki (n=30,%54) DISCERN ve GQS dermatolog olmayan doktorların (n=22, %46) yüklediği videolardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,001). Diğer bulgularda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Bu çalışma doktorlar özellikle dermatologlar tarafından yüklenen akne tedavisiyle ilgili Türkçe YouTube videolarının daha kaliteli ve güvenilir olduğunu ancak izlenme oranı ve popülaritesinin daha düşük olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akne tedavisi, sosyal medya, YouTube

Özge Kaya, Sezgi Sarikaya Solak. Evaluation of the quality, reliability, and popularity of Turkish YouTube videos on acne treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 166-171

Corresponding Author: Özge Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale