E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Vasculitis of classification: Historical progression [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 173-177

Vasculitis of classification: Historical progression

Sevgi Bahadır1, Savaş Yaylı1

Vasculitis is inflammation of a vessel wall. The systemic vasculitides represent a highly heterogeneous group of clinicopathological entities. In 1952, Zeek became the first author to incorporate a clinicopathological assessment based on the size of the vessels involved in the inflammatory process in her classification of necrotizing vasculitis. A number of alternative classification systems were proposed later. In this respect, different names were suggested to the same diseases, where as different diseases were referred by the same. During the Chappel Hill Consensus Conference in 1993, the classification proposed by a commitee experienced in the diagnosis of vasculitis based on the diameter of the effected vessels, is still valid.

Keywords: Vasculitis, classification

Vaskülitlerin sınıflandırılması: Tarihi seyir

Sevgi Bahadır1, Savaş Yaylı1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Vaskülitler damar duvarının inflamasyonudur. Sistemik vaskülitler büyük heterojen bir klinikopatolojik antite grubunu ifade eder. 1952' de Zeek, nekrotizan vaskülitlerin sınıflamasını inflamatuar sürecin tuttuğu damarların büyüklüğü üzerine kurarak klinikopatolojik bulguları birleştiren ilk otorite oldu. Daha sonraları bir dizi alternatif sınıflandırma teklif edildi. bu önerilerde farklı isimler aynı hastalığa, aynı isimler ise farklı hastalıklara atfedildi. 1993' te Chappel Hill Konsensun Konferansında vaskülitlerin tanısı konusunda deneyim sahibi komitenin önerdiği tutulan damar çapına göre sınıflandırma, halen geçerliliğini sürdüren sınıflandırmadır.

Anahtar Kelimeler: Vaskulitler, sınıflandırma

Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı. Vasculitis of classification: Historical progression. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 173-177
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale