E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dermatological Therapy in Pregnancy and Lactation Period [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(1): 8-12

Dermatological Therapy in Pregnancy and Lactation Period

Bilal Doğan, Özlem Karabudak
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dermatoveneroloji Kliniği, İstanbul, Turkey

The human studies of drugs in pregnancy and lactation are not enough for ethical reasons. The limitation of pharmaceutical and indirect effects knowledge makes the doctors indecisive to prescribe these drugs in these periods. The main purpose of this review is to allow the physician to make informed decisions about dermatologic treatments.

Keywords: Pregnancy, dermatological treatment

Gebelik ve Laktasyonda Dermatolojik İlaç Kullanımı

Bilal Doğan, Özlem Karabudak
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dermatoveneroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Gebelik ve emzirme döneminde kullanılması gereken ilaçlar ile yapılan insan çalışmalarının etik nedenlerle yetersiz olması bu konulardaki bilgileri sınırladığından, doktorlar bu dönemlerde ilaç yazmakta doğal olarak tereddüt etmektedirler. Bu derlemenin amacı, doktorların bu dönemlerde yazmak zorunda olabilecekleri dermatolojik ilaçlar konusunda daha bilgili olmalarını sağlamaya çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, dermatolojik ilaç

Bilal Doğan, Özlem Karabudak. Dermatological Therapy in Pregnancy and Lactation Period. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(1): 8-12

Corresponding Author: Bilal Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale