E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Our Congreses and Societies [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 43-43

Kongrelerimiz ve Derneklerimiz

Ertuğrul H. Aydemir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Ertuğrul H. Aydemir. Our Congreses and Societies. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 43-43

Corresponding Author: Ertuğrul H. Aydemir, Türkiye
LookUs & Online Makale