E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Phototherapy Supplement Editor [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 1-1

Phototherapy Supplement Editor

Ertan Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye


Fototerapi Özel Sayı Editörü

Ertan Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye


Ertan Yılmaz. Phototherapy Supplement Editor. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 1-1

Corresponding Author: Ertan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale