E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Eccrine chromhidrosis in severe acute respiratory syndromecoronavirus- 2 virus infection treated with favipiravir [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 132-134 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.11455

Eccrine chromhidrosis in severe acute respiratory syndromecoronavirus- 2 virus infection treated with favipiravir

Müge Göre Karaali1, Gizem Issın2, Soner Karaali3, Şevki Özdemir1
1Erzincan Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Erzincan, Turkey
2Erzincan Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Pathology, Erzincan, Turkey
3Erzincan Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Clinic of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Erzincan, Turkey

Coronavirus disease-2019 (COVID-19) caused by the severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2, which became a pandemic, may have cutaneous findings. Eccrine chromhidrosis is a rare disorder characterized by the excretion of colored sweat via the eccrine sweat glands. We present eccrine chromhidrosis in two COVID-19 cases treated with favipiravir.

Keywords: Eccrine chromhidrosis, COVID-19, cutaneous findings

Favipiravir ile tedavi edilmiş şiddetli akut solunum yolu sendromu-koronavirüs-2 enfeksiyonunda ekrin kromhidroz

Müge Göre Karaali1, Gizem Issın2, Soner Karaali3, Şevki Özdemir1
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Erzincan, Türkiye
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Erzincan, Türkiye
3Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Erzincan, Türkiye

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), deri bulguları olabilen şiddetli akut solunum yolu sendromu-koronavirüs-2’nin neden olduğu bir hastalıktır. Ekrin kromhidroz, ekrin ter bezleri yoluyla renkli ter atılımı ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Favipiravir ile tedavi edilmiş COVID-19 enfeksiyonu olan iki ekrin kromhidroz olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ekrin kromhidroz, COVID-19, deri bulguları

Müge Göre Karaali, Gizem Issın, Soner Karaali, Şevki Özdemir. Eccrine chromhidrosis in severe acute respiratory syndromecoronavirus- 2 virus infection treated with favipiravir. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 132-134

Corresponding Author: Müge Göre Karaali, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale