E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Trichofolliculoma on gluteal area: A unique case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 138-140 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.12499

Trichofolliculoma on gluteal area: A unique case report

Sinan Can Taşan1, Canten Tataroğlu1, Ekin Şavk2, Fatma Nalbant2
1Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Aydın, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Aydın, Turkey

Trichofolliculoma is a rare benign cystic nodule, consisting of a central dilated hair follicle that radiates into the surrounding dermis. Trichofolliculoma presents as a dome-shaped, solitary, 0.5-1.0 cm diameter of papule or nodule with a central pore. The clinical differential diagnosis of trichofolliculoma includes basal cell carcinoma, milia, keratoacanthoma, trichoepithelioma, and syringoma. Histopathological differential diagnosis includes trichoepithelioma, dilated pore of Winer, pilar sheath acanthoma, and basal cell carcinoma. Trichofollicumas usually occur on the face and less frequently on the neck and scalp. The gluteal area is an unprecedented site for trichofolliculoma although some unusual locations were observed. Herein, we report a very rare trichofolliculoma of the gluteal area which was not reported in English literature.

Keywords: Trichofolliculoma, hair follicle tumors, gluteal skin

Gluteal bölgede trikofolliküloma: Özgün bir olgu sunumu

Sinan Can Taşan1, Canten Tataroğlu1, Ekin Şavk2, Fatma Nalbant2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın

Trikofolliküloma, merkezi dilate bir kıl folikülünden oluşan ve çevredeki dermise yayılan; nadir görülen benign bir kistik nodüldür. Merkezi gözenekli, kubbe şeklinde, soliter, 0,5-1,0 cm aralığında çapa sahip bir papül veya nodül olarak ortaya çıkar. Trikofollikülomanın klinik ayırıcı tanısı bazal hücreli karsinom, milia, keratoakantom, trikoepitelyoma ve siringomayı içerir. Histolopatolojik ayırıcı tanı trikoepitelyoma, Winer’ın genişlemiş dilate poru, pilar kılıf akantomu ve bazal hücreli karsinomu içerir. Trikofollikülomalar genellikle yüzde, daha az sıklıkla boyun ve saçlı deride görülür. Bazı beklenmedik bölgelerde de görülmekle birlikte, gluteal bölge trikofolliküloma için eşi görülmemiş bir bölgedir. Burada çok nadir görülen ve İngilizce literatürde bildirilmemiş olan gluteal bölgedeki trikofolikülomayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Trichofolliküloma, kıl folikülü tümörleri, gluteal deri

Sinan Can Taşan, Canten Tataroğlu, Ekin Şavk, Fatma Nalbant. Trichofolliculoma on gluteal area: A unique case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 138-140

Corresponding Author: Sinan Can Taşan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale