E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Other Psychiatric Problems, Can be Seen in Dermatological Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 36-40 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s36

Other Psychiatric Problems, Can be Seen in Dermatological Diseases

Sibel Mercan

Borderline personality disorder, addictions, sexual dysfunction disorder and eating disorders are other psychiatric problems which can been seen by dermatological illnesses. Borderline personality disorder, alcohol or drug addiction or eating disorder patients may give harm to their skin as dermatitis artefacta or smoking and alcohol may give harm to skin with direct toxic effect. There is close relationship between skin and sexuality. Sexual dysfunctions in dermatological patients should be evaluated carefully.

Keywords: Addiction, sexual dysfunction disorder, smoking addiction, alcohol, eating disorder

Dermatolojik Hastalıklarda Görülebilecek Olan Diğer Psikiyatrik Tablolar

Sibel Mercan
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Dermatolojik hastalıklarda kişilik bozuklukları, bağımlılıklar, cinsel işlev bozuklukları gibi diğer psikiyatrik bozukluklar da sıklıkla dikkatimizi çekmektedir. Sınır kişilik bozukluğu, alkol madde bağımlılığı, yeme bozukluğu gibi psikiyatrik hastalığı olanlarda artefakt dermatiti gibi deriye zarar verme davranışı görülebilir ya da sigara, alkol gibi bağımlılık yapan maddeler deride hasar ortaya çıkarır. Derinin cinsellikle yakın ilişkisi vardır. Dermatolojik hastalarda cinsel işlev bozukluklarına dikkat etmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, cinsel işlev bozukluğu, sigara bağımlılığı, alkol, yeme bozukluğu

Sibel Mercan. Other Psychiatric Problems, Can be Seen in Dermatological Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 36-40

Corresponding Author: Sibel Mercan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale