E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Intradermal botulinum toxin injection for the treatment of primary focal hyperhydrosis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 17-19

Intradermal botulinum toxin injection for the treatment of primary focal hyperhydrosis

Melek Aslan Kayıran1, Deniz Balaban2, Aynur Karaoğlu2, Adem Köşlü2
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Turkey
2Şişli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Turkey

Background and design: Primary focal hyperhydrosis, a sweating disorder of unknown cause, affects primarily the axilla, palm, sole and the forehead. Patients face pscyhological, social and occupational problems in addition to the maceration of the skin and secondary micotic infections. This study was performed to assess the efficacy of intradermal botulinum toxin injections for the treatment of primary focal hyperhydrosis.
MATERIAL-METHODS: 20 localizations (10 palm, 8 axilla and 2 sole) of 10 primary focal hyperhydrotic patient was included to the study. Hyperhydrotic areas detected by the Minor starch iodine test were qualitatively analyzed before and after the treatment as well as the subjective scaling of the patients' complaints.
RESULTS: Both the qualitative scores of the Minor starch iodine test and the subjective complaint score of the patients decreased significantly after the intradermal botulinum toxin injections. No systemic adverse event was noted.
CONCLUSION: Intradermal botulinum toxin injection proves to be an effective and safe choice for the treatment of primary focal hyperhydrosis.

Keywords: Focal hyperhydrosis, botulinum toxin

Fokal Hiperhidrozun İntradermal Botulinum Toksin Enjeksiyonuyla Tedavisi

Melek Aslan Kayıran1, Deniz Balaban2, Aynur Karaoğlu2, Adem Köşlü2
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2Şişli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul

Nedeni bilinmeyen bir terleme bozukluğu olan primer fokal hiperhidroz sıklıkla koltuk altlarını, el ve ayak tabanları ile alnı tutar. Aşırı terleme sonucunda deride maserasyon ve sekonder miktotik enfeksiyonların yanında psikolojik, sosyal ve mesleki sorunlar da oluşur. Bu yazıda primer fokal hiperhidrozun tedavisinde intradermal botulinum enjeksiyonunun etkinliği araştırılmıştır. Primer fokal hiperhidrozlu 10 hastanın 20 hiperhidroz alanı çalışma kapsamına alındı. Bunların 10'u el ayası, 8'i aksilla ve 2'si de ayak tabanı idi. Tedavi öncesinde ve kontrollerde iyot nişasta ile tespit edilen hiperhidroz alanlarına 1'den 5'e kadar eşel üzerinde kalitatif değerlendirme yapıldı. Hastaların subjektif yakınmaları 1-10 arası eşel üzerinden değerlendirildi. Botulinum enjeksiyonu sonrasında gerek minor nişasta testinin kalitatif skorlarında, gerekse de hastaların subjektif yakınma skorlarında istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit edildi. Hiçbir hastada sistemik yan etki görülmedi. İntradermal botulinum toksini enjeksiyonu primer fokal hiperhidrozun tedavisinde etkin ve güvenilir bir yöntem olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Fokal hiperhidroz, botulinum toksin

Melek Aslan Kayıran, Deniz Balaban, Aynur Karaoğlu, Adem Köşlü. Intradermal botulinum toxin injection for the treatment of primary focal hyperhydrosis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 17-19

Corresponding Author: Melek Aslan Kayıran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale